Nieuws

Hieronder een overzicht van de nieuwsberichten van de afgelopen tijd.
Nieuws vanuit onze gemeente wordt ook gepubliceerd in het kerkblad "De vijf gemeenten", dat samen met de Hervormde gemeenten van Renswoude, Ederveen, Lunteren en Woudenberg wordt uitgegeven.

Alpha-cursus - 2 augustus 2019
Al een aantal jaren treft u rond deze tijd een berichtje over de nieuwe Alpha-cursus aan. Deze zomer krijgt u/ krijg jij wat langer de tijd om er over na te denken. Dit najaar start er in Scherpenzeel geen cursus. Als team hebben we besloten te w... Lees verder >>>

Bidt u mee voor familie de Wit - 2 augustus 2019
Wat fijn dat u op deze manier betrokken wilt zijn op ons werk en op de mensen in Schwerin. Bedankt dat u met ons mee dankt en bidt. De motor achter onze uitzending! Wilt u/ wil jij God danken voor: * de GZB-retraite en vakantie in Albanië. He... Lees verder >>>

SchatRijk door VBW - 2 augustus 2019
We kijken terug op een gezellige VakantieBijbelWeek (VBW) Elke ochtend kwamen er ongeveer 250 kinderen naar de Breehoek om te zingen, te knutselen en te luisteren naar een bijbelverhaal. Ze gingen op zoek naar schatten in de Bijbel om zo te ... Lees verder >>>

Opbrengsten - 19 juli 2019
Voor het 2e kwartaal van 2019 bedraagt de opbrengst van de Rommelmarkt € 4.960,00. Het verjaringsfonds bracht € 1.949,45 op. Wij zijn dankbaar voor de grote inzet van de vele vrijwilligers die deze bijdrage iedere keer weer mogelijk maken, mede ... Lees verder >>>

Hulpverlening van Stichting Schuilplaats - 19 juli 2019
Is er nog perspectief als het leven niet loopt zoals u hoopt of verwacht? Als u teleurgesteld bent in uzelf of anderen? Psychische problemen, spanningen en zorgen van allerlei aard kunnen u boven het hoofd groeien. Verstoorde relaties, onverwer... Lees verder >>>

Ds. Bergshoeff blijft in Scherpenzeel - 19 juli 2019
Met dank aan de Koning van de kerk melden we dat ds. Bergshoeff heeft bedankt voor het beroep dat de gemeente van Leerdam op hem had uitgebracht. Dit betekent dat God voor hem nog werk heeft in Scherpenzeel! We wensen hem weer een zegenrijke tijd to... Lees verder >>>

13 juli 2019 - Provincie betaalt alsnog mee aan renovatie vloer

6 juli 2019 - Voorjaarsmarkt 2020 - Diaconale werkgroep

5 juli 2019 - Voortgang restauratie kerkvloer

1 juli 2019 - Praktische informatie vloerrenovatie

21 juni 2019 - Vluchtelingen-gebedsweek: Bid mee en heb lief

8 juni 2019 - Opnieuw archeologische vondsten?

7 juni 2019 - Samen bidden

25 mei 2019 - Korte metten

25 mei 2019 - Open middag en vertraging

20 mei 2019 - Bericht vanuit Zuid-Afrika

19 april 2019 - Op pad met de metaaldetector

19 april 2019 - Zendingsbussen? - Zendings- en evangelisatiecommissie

19 april 2019 - Retraite in de Alpen

19 april 2019 - Kerkbode meenemen?

19 april 2019 - Toelichting uit­voering renovatie kerkvloer

19 april 2019 - En hebt u ook meegedaan? - Diaconale werkgroep

19 april 2019 - Uit de boot - Zendings- en evangelisatiecommissie

18 april 2019 - Jaarrekening 2018

18 april 2019 - Jeugdteam

12 april 2019 - Opbrengst diaconaal project - Diaconale werkgroep

5 april 2019 - Uit de kerkenraads­vergaderin­gen

5 april 2019 - Werk aan de kerk

30 maart 2019 - Geen asbest! -

22 maart 2019 - Werkgroep kerk en asielzoekers