Ouderenpastoraat

Alle pastorale eenheden (gezinnen) in de gemeente waarvan ten minste één gezinslid 75 jaar of ouder is vallen onder ouderenpastoraat. Ook de jongere gezinsleden (waaronder nog thuiswonende kinderen) vallen hieronder. Daarnaast alle bewoners van Vijverlaan 2 (Huis in de Wei en aanleunwoningen).
De ouderen worden bezocht door de ouderling-ouderenzorg en de bezoekbroeders ouderenpastoraat. Vanaf hun 80ste verjaardag worden zij om de twee jaar bezocht door de predikant.

Ouderling ouderenpastoraat
Jan Bos 033-2589844; jan@jbos.nl

Bezoekbroeders ouderenpastoraat
Jan Antonides 033 277 4206; anto0113@planet.nl
Bertus van Beek 033 785 0942; avanbeek@gmail.com
Jan Bos 033 258 9844; jan@jbos.nl
Wim van den Brink 033 277 4787; wgvdbrink@casema.nl
Jochem van Doorn 033 277 4037, 06 55 68 99 36; door6365@planet.nl
Wim van de Glind 033 277 1179; wgglind@solcon.nl
Jan van Lambalgen 033 277 1986; jlambalgen@ziggo.nl
Maarten Maasse 06 24 57 31 07; mmaasse@solcon.nl
Marius van Manen 033 277 2135; mvanmanen61@gmail.com
Gert van de Pol 033 277 4252; grvandepol@hetnet.nl
Jan Reijnoudt 033 277 0484; jreijnoudt@rd.nl