Liturgie van de dienst op zondag 1 maart 2020 om 18:30 uur

In verband met de corona-crisis mogen er geen bezoekers bij de diensten zijn. U kunt de diensten te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. We proberen ook steeds vlak voor een dienst een Youtube-link beschikbaar te stellen om mee te kijken. Deze wordt hieronder bij de gegevens van de dienst gepubliceerd.

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Judas

Tweede lijdenszondag, leerdienst Judas

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

In de avonddienst van 1 maart staat het kleine boekje Judas centraal, een niet zo heel bekend boekje, maar uiterst actueel.
Judas had zich voorgenomen te schrijven over de gemeenschappelijk zaligheid (vers 3). Wat is het mooi om samen te spreken over het heil dat Christus voor ons heeft verworven. Dat kan een christen alleen maar vrolijk maken. Het zijn voor een ouderling mooie momenten wanneer je op een huisbezoek met elkaar van hart tot hart kunt spreken.
De praktijk is vaak anders. Mensen vinden het allemaal maar moeilijk. Of je krijgt bakken kritiek over je heen. En weer anderen houden er de meest merkwaardige ideeŽn op na. Ook Judas werd met die realiteit geconfronteerd.
Hij schrijft dat hij zich had voorgenomen over de gemeenschappelijk zaligheid te schrijven, maar hij zag zich genoodzaakt te schrijven om de broeders en zusters aan te sporen om staande te blijven in het allerheiligst geloof. Er waren nep-leraars de gemeente binnengeslopen met wonderlijke ideeŽn.
Wat kunnen we van Judas leren hoe om te gaan met de werkelijkheid die vaak zo anders is dan we graag willen?

 • Aanvangslied Ps. 118:1
 • Votum en groet
 • Ps. 91:1, 2 en 3 (Weerklank)
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 56:5
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: Judas
 • Ps. 62:1, 2, 3 en 4
 • Prediking
 • Lied 445
 • Gebed
 • Ps. 89:1 en 2
 • Zegen

Voor thuis
Voor de collecte zijn de volgende mogelijkheden:

 • Overmaken via een eigen overboeking naar NL11 RABO 0372 4041 97 ten name van de Hervormde Gemeente Scherpenzeel onder vermelding van : collecte
 • Door te klikken op deze link
 • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR code te scannen
 • Via de laatste 2 opties komt u op een "samen goed doen" website van SKG uit die u via een paar vragen leidt naar een iDEAL betaling via de ING bank.
 • Bij alle opties geldt: graag één bedrag (voor de beide diensten en beide collecten) per gezin. Ook voor de eventuele extra "deur"collecte.

Op basis van historische cijfers zal het ontvangen bedrag worden verdeeld tussen de diaconie en de kerkrentmeesters.


Naar het overzicht van de kerkdiensten