Werkgroep Israël

De werkgroep IsraŽl heeft de roeping en opdracht om IsraŽl voortdurend onder de aandacht van onze gemeente te brengen. Zij bezint zich op allerlei onderwerpen die met IsraŽl te maken hebben. Dit vertaalt zich onder andere naar de volgende activiteiten voor onze gemeente:

  • Het plaatsen van artikelen op de website over IsraŽl.
  • Het verzorgen van presentaties op bijv. catechesaties, ouderenmiddagen en andere verenigingsactiviteiten.
  • Het onder de aandacht brengen van de jaarlijkse IsraŽlzondag.

Zie voor meer informatie: www.hervormdscherpenzeel.nl/israel/

Contact

Email: israel@hervormdscherpenzeel.nl

Meer informatie:
S.A. Blokland
033-2772821
siblo@solcon.nl

Voor al onze voornemens geldt: zo de Heere wil en wij leven.

Nieuws

IsraŽl, je kunt er niet omheen - 30 september 2011
Als je de Bijbel onbevooroordeeld leest, blijkt dat zeker 75 procent over IsraŽl gaat. Daarbij komt dat een heel groot deel van de Bijbel profetische vergezichten over het wereldgebeuren bevat, ... Lees verder >>>

Laatste leerzame avond van het seizoen - 30 maart 2011
In de laatste bijeenkomst van de Werkgroep Israel de eerste week van maart hebben we met elkaar het Joodse huwelijk bestudeerd. Vanuit het Oude Testament zijn door de Heere aan Zijn verbondsvol... Lees verder >>>

Om over na te denken... - 20 januari 2011
Zaken in groepen verdelen doen we om orde te scheppen. Tijdens mijn studie biologie leerde ik van hoogleraar Evertebraten dat de wereld bestaat uit Vertebraten (gewervelden) en Evertebraten (on... Lees verder >>>

Bosbrand IsraŽl - 24 december 2010
Zoals u wellicht heeft vernomen is het Carmelgebergte in Noord IsraŽl getroffen door een enorme bosbrand. De grootste bosbrand uit de geschiedenis van IsraŽl is onder controle. Een gebedsverhori... Lees verder >>>

Werkgroep IsraŽl tweede seizoen gestart - 5 februari 2010
Naar aanleiding van het boekje van Ds. A. van der Veer ‘Rondom Jeruzalem zijn bergen’ hebben we als werkgroep dit winterseizoen een nadere studie van de bergen van Israël opgepa... Lees verder >>>

Bergen rondom Jeruzalem - 12 november 2009
De werkgroep Israël zal zich de komende bijeenkomsten bezig houden met ‘De bergen rondom Jeruzalem’, naar aanleiding van het boekje van ds. A. van der Veer. De bergen in de Bijbel... Lees verder >>>

Gods beloften - 14 februari 2009
Binnen onze werkgroep worden wij in onze zoektocht steeds meer bepaald bij de ernst van Gods Beloften aan Zijn volk Israël. En ook hoe vol Liefde en Heilrijk Zijn Beloften ook zijn, ook aan ... Lees verder >>>

Bidden voor Israël - 31 december 2008
In onze gemeente is het zo nodig dat wij als Zijn gemeente naar Zijn Naam genoemd voor onze oudste broeder (Israël) bidden. Gelukkig zijn er velen die trouw voor Israël bidden. Op hun g... Lees verder >>>