Diaconaal project 2020

18 oktober 2019

Ook al is 2019 nog niet voorbij en komen er nog enkele diensten aan bod voor het project van 2019 waar u zich op ingeschreven hebt bij de voorjaarsmarkt, de diaconale werkgroep is al bezig met het project voor 2020. Om de 2 jaar hebben de HGJB en GZB een gezamenlijk diaconaal project waar wij als gemeente aan bij willen dragen. Voor het jaar 2020 wordt door hen gewerkt aan materiaal voor een project dat als thema heeft: Geef hoop! Wij gaan kijken naar en werken voor het project Chiyembekezo.

Vanuit de Igreja reformada (de kerk in Mozambique) zetten honderden vrijwilligers zich in om voorlichting te geven en om zieken te bezoeken en hen te bemoedigen. Hierbij worden ongeveer 85.000 mensen bereikt in een gebied waar nauwelijks anderen actief zijn. De Bijbelse normen en waarden spelen in de voorlichting een grote rol. In het programma wordt nauw samengewerkt met lokale kerken, scholen en andere lokale organisaties.

Als diaconale werkgroep hopen wij de komende weken informatie te verzamelen over het project ‘Geef hoop!’, zodat wij u daarover kunnen vertellen op de gemeenteavond die we daarvoor hebben gepland op donderdag 23 januari. Noteert u de datum alvast? We rekenen op uw komst.


Zie ook: Diaconale werkgroep

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht