Verkiezing kerkenraadsleden

3 oktober 2019

Woensdag 25 september j.l. werden er ambtsdragers voor onze gemeente gekozen.

U hebt eerder kunnen lezen dat er in januari a.s. een aantal vacatures in de kerkenraad ontstaan. Deze vacatures ontstaan door het niet meer herkiesbaar zijn van broeders, omdat hun maximale termijn er op zit of omdat broeders een volgende termijn om persoonlijke redenen niet meer kunnen aanvaarden.

Het betreft 5 wijkouderlingen, 2 ouderlingen met speciale opdracht (zij worden benoemd door de kerkenraad) en 4 diakenen.

Op de verkiezingsavond van woensdag 25 september zijn 5 broeders gekozen als wijkouderling en 3 als diaken. Deze broeders zullen uiterlijk vrijdag 4 oktober hun besluit kenbaar maken. Wij bidden hen wijsheid en zegen van God toe bij het nemen van dit besluit.

De broeder die benoemd was als ouderling ouderenzorg heeft bedankt.

De kerkenraad zal binnenkort een dubbeltal opstellen voor de vacature secretaris van de diaconie en opnieuw een ouderling ouderenzorg benoemen.

We doen dit in de verwachting van Gods zegen.


Dit is een nieuwsbericht van de kerkenraad

Meer informatie:
Jan Plaisier
033-2772829
scriba@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht