Update vloer­restauratie

1 november 2019

Het is al weer even geleden dat wij u hier berichtten over de voortgang van de vloerrenovatie. Al kon u door de foto's die wekelijks op de website worden geplaatst op de hoogte blijven. En het gaat goed en het wordt mooi.

Een aantal gemeenteleden heeft al eens stiekem om het hoekje van de consistoriedeur gekeken of zijn via de toren de kerk binnengelopen. De plavuizen vloer en de zerken zijn aangebracht en gevoegd. De houten delen van de vloer onder de zijbanken hebben weer opnieuw hun plek gekregen. In de afgelopen week zijn de zerken in de zijportalen opgehoogd en sluiten nu mooi aan op de plavuizen in de kerk.

Daarnaast heeft de architect een kleurvoorstel gedaan voor de kussens en is door de stoffeerder een proefkussen gemaakt.

Verder heeft een gemeentelid 'proefgezeten' op een ergonomische stoel (geschikt voor mensen met rugklachten).

Afgelopen week is begonnen met het timmeren van de ophogingen achter in de kerk. Gelijktijdig met het aanbrengen van de ophogingen worden de zijbanken ingekort en zijn de draden getrokken voor de elektrotechnische installatie. Na het kitten van de dilatatievoegen en het reinigen en impregneren van de natuursteenvloer, wat komende week plaatsvindt, worden de wanden schoongemaakt en gesausd. Vanaf week 46 worden de banken in het middenschip en de zijbeuken, de preekstoel, eindschotten en koorhekken gemonteerd. In de eerste week van december worden de armaturen aangebracht en de installaties in bedrijf gesteld.

Dan wordt de afscherming van het orgel verwijderd en wordt het orgel schoongemaakt en opnieuw gestemd.

In de tweede week van december vindt de schoonmaak en de oplevering plaats.

En dan op 15 december, hopen we, ijs en weder dienende, weer gebruik te kunnen maken van ons eigen kerkgebouw.

Afgelopen week is bekend geworden dat de officiële ingebruikname zal plaatsvinden op zaterdag 15 februari 2020. Deze ingebruikname begint om 15.30 uur. Nadere berichtgeving over het programma van de middag komt in de komende kerkbodes.

Rieten stoelen 
U kunt het zich vast nog wel herinneren dat jarenlang een aantal rijen rieten stoelen stond opgesteld in het koor van de kerk. Voor de één was dat een doorn in het oog; men vond het een rommelige uitstraling hebben. En voor de ander geen enkel probleem: het hoorde bij het interieur van de kerk.

De stoelen werden in het verleden nog wel eens gebruikt wanneer de kerk zo vol zat dat er stoelen bijgezet moesten worden in het koor. Maar de laatste jaren komt dat niet meer voor. Als college hebben we daarom besloten deze stoelen niet meer terug te plaatsen. En omdat er geen andere bestemming voor de stoelen is komen deze beschikbaar. Geïnteresseerde gemeenteleden kunnen zich bij de voorzitter melden als zij belangstelling hebben voor één of meer stoelen. Het gaat om ca. 50 stoelen. Belangstellenden kunnen zich per mail melden: wvandekleut@hervormdscherpenzeel.nl

> Lees meer over de vloerrenovatie
> Bekijk de foto's


Dit is een nieuwsbericht van het college van kerkrentmeesters

Meer informatie:
W. van de Kleut
033-277 40 84
vdkleut.w@gmail.com

Terug naar het nieuwsoverzicht