Samen bidden

7 juni 2019

Nu de wekelijkse koffiesamen­komsten na de dienst even zijn weggevallen, komen we nog steeds met een gebedsgroep n keer per maand bij elkaar om te bidden voor onze gemeente. We bidden voor groei in eenheid, geestelijke wijsheid voor de kerkenraad, voor gemeenteleden, nieuwe mensen en activiteiten. Het is erg bemoedigend en opbouwend om voor elkaar te bidden. We merken dat het besef van eenheid onder elkaar groeit en bloeit, zoals de Heere het in Zijn wijsheid voor ogen heeft. Hij geeft ons dan ook alles wat we nodig hebben om elkaar te dienen in liefde (1 Korinthe 12:7).

We willen u dan ook van harte uitnodigen om aan te sluiten bij dit moment. Dit is de derde dinsdag van de maand vanaf 20:00 uur. Jezus nodigt ons uit om voor elkaar te bidden. We mogen weten dat Hij voor ons bidt, maar dat we ook elkaar mogen opzoeken opdat een krachtig gebed van een rechtvaardige veel tot stand brengt (Jak 5:13-20)

We zijn te bereiken via Margreet Osnabrugge, Wilma Lokhorst, Coen en Maaike van de Wetering.


Meer informatie:
Maaike van de Wetering-Wolfswinkel
06-10911458

Terug naar het nieuwsoverzicht