Korte metten

25 mei 2019

Het is een goed gebruik om op zondag ’s mor­gens en ’s avonds (of ’s middags) bij elkaar te komen om het Woord van God te horen, met elkaar te zingen en te bidden. Hopelijk blijft dat niet beperkt tot de zondag, maar hebben we ook door de week onze momenten waarmee we de dag beginnen en weer eindigen. Het is goed en heilzaam om zo de relatie met God te onderhouden. Vooral ook dat moment in de ochtend is zo immens belangrijk. Voordat onze plannen en zorgen, de drukte van de dag ons overvalt is daar eerst God. Dan sta je al weer anders in de dag.

In psalm 119:62 lezen we dat de dichter midden in de nacht opstaat om God te loven voor Zijn rechtvaardige bepalingen. En in vers 147 van diezelfde psalm lezen we dat hij de morgenschemering voor is geweest om God om hulp te roepen. In vers 164 lezen we dat hij zelfs zevenmaal op een dag God looft!

Dat laatste hebben kloosters letterlijk genomen en komen zevenmaal op een dag bij elkaar op te bidden. Het eerste gebed is vroeg in de ochtend, meestal rond een uur of vijf. Men is dat de Metten gaan noemen. Het woord 'metten' komt van het Latijnse woord 'matutinum', dat 'ochtend' betekent. Precies zoals het in de psalm staat. Nu gebeurde het wel eens dat door ziekte of andere ongemakken men dat eerste gebed niet helemaal mee kon maken. Je maakt er dan korte metten mee. Een uitdrukking die we nog steeds kennen.

Nu we momenteel op zondag een uurtje eerder bij elkaar komen heb ik de indruk dat er sommigen zijn die er ook korte metten mee maken (en dat terwijl we qua tijdstip nog lang niet in de buurt van de Metten zijn!).

Ik snap best dat sommigen een drukke werkweek hebben, maar laat de dienst op zondagmorgen daar niet onder lijden. Doe dan wat aan die drukte, dat lijkt me een betere oplossing.

En ga de komende tijd maar eens rustig nadenken over de woorden uit Psalm 63: "O God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen".


Meer informatie:
ds. G.C. Bergshoeff
033-277 13 77
dsb@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht