Jeugdteam

18 april 2019

“Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus” is een mooie Bijbeltekst die u kunt vinden in I Korinthe 12 : 13. Deze tekst staat ook centraal in het werk van het Jeugdteam. Vele leden en toch één lichaam. Een grote gemeente, maar toch één! Oud en jong, iedereen hoort erbij!!

In het jaar 2011 is het Jeugd-pastoraal team opgestart om via bezoekjes aandacht te geven aan de jongeren van onze gemeente. Inmiddels is de naam gewijzigd in Jeugdteam om niet de nadruk te leggen op het pastorale, de christelijke geestelijke verzorging. In het eerste jaar is het Jeugdteam gestart met het bezoeken van de 13-jarige tieners. Nu acht jaar verder zijn de bezoekjes uitgebreid en worden ook de 15- en 17-jarige tieners bezocht. De bezoekjes zijn erg waardevol en leveren interessante gesprekken op. Gewoon de aandacht voor de jeugd, maar ook de geloofsvragen komen aan bod tijdens de gesprekken.

Mocht u als ouder of als jongere eens willen praten met een lid van het Jeugdteam dan is dat natuurlijk altijd mogelijk. Blijft u voor ons en de jongeren bidden?

Voor de leden van het Jeugdteam verwijzen we u/jou graag door op deze website.

Heeft u vragen: neem dat gerust contact op met de jeugdouderling.


Meer informatie:
Willem van Vlastuin
06 25 03 75 61
willemvanvlastuin@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht