Uit de kerkenraads­vergaderin­gen

20 december 2019

Ontmoeting met de classispredikant
Op zeven oktober vergaderde de kerkenraad. In deze vergadering was de classispredikant ds. Verhoeven aanwezig. Het periodieke bezoek van de classispredikant komt sinds dit jaar in plaats van de vierjaarlijkse visitatie en heeft een vergelijkbaar doel: ontmoeting, delen van vreugde en zorgen.
Aan de hand van het beleidsplan van onze gemeente werd gesproken over twee hoofdthema's: getuigen, leren. Welke plaats heeft onze gemeente in de samenleving? Hoe is de betrokkenheid van de jonge gezinnen?
Daarnaast waas er ruimte om uit te spreken op welke punten onze gemeente verder wil ontwikkelen. Een belangrijk aandachtspunt daarbij was het versterken van het meeleven van elk lid van de gemeente.

Ds.Verhoeven gaf aan ook graag geďnformeerd te worden vanuit de gemeente zelf. De contactgegevens van de classispredikant zijn te vinden op de website van de PKN (protestantsekerk.nl/thema/classis) – Scherpenzeel hoort nu bij de classis Utrecht.

Kerkenraadsvergadering
Na enkele extra vergaderingen in het kader van de kerkenraadsverkiezingen, was er op twee december weer een reguliere kerkenraadsvergadering. Ds. Bergshoeff opende de vergadering met psalm 130. Hoe velen leven in duisternis? En wat betekent dan het roepen tot God?
In deze vergadering spraken we verder over de nieuwe afspraken m.b.t. het ouderenpastoraat - hierover is in het kerkblad al eerder geschreven.

Ook werden we door diverse broeders geďnformeerd over wat speelt in de gemeente zoals bijv. de stand van zaken m.b.t de vloerrenovatie – het resultaat kennen we ondertussen.

Uitgebreider spraken we over onze relatie met zendingswerkers. De uitzenddienst van Daniëlle Davelaar op 15 december is daarvan een voorbeeld. Welk kaders bieden wij als gemeente voor leden van onze gemeente die zich elders in Gods Koninkrijk willen inzetten? De bewustwording rond dit onderwerp is gestart, maar zeker nog niet afgesloten! Institutionele kaders zijn goed en samenwerking met bijv. de GZB vinden we waardevol, maar daar is niet alles mee gezegd.


Dit is een nieuwsbericht van de kerkenraad

Meer informatie:
Pieter Verrips
033-2771161
scriba@hervormdscherpenzeel.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht