Handvol koren 2019

21 december 2018

Elke dag van dit dagboek biedt twee overdenkin­gen: één die zich prima leent voor persoonlijke bezinning of overdenking in gezinsverband en één voor jongeren. Aan het dagboek is meegewerkt door predikanten, zendingswerkers en mensen die bij jongerenwerk betrokken zijn.

Een mooi aspect is dat u met de aanschaf van het dagboek ook bijdraagt aan het zendingswerk van de GZB en in het bijzonder dat van Gerard en Janneke de Wit in Schwerin. Een handvol koren kost € 10,90. Bij diegenen die het dagboek elk jaar al kopen zijn we waarschijnlijk al langs de deur geweest.

Als u nieuw bent of als u het dagboekje komende jaar eens wilt proberen, neem dan contact op Guido Kraaijveld (033 2774313 of gkraaijveld@kpnplanet.nl) van de zendingscommissie. We komen dan langs om het boekje te brengen.

Ook zijn deze boekjes te koop bij de christelijke bibliotheek in Philalethes.


Zie ook: Zendings- en evangelisatiecommissie

Terug naar de vorige pagina

Terug naar het nieuwsoverzicht