Werkgroep kerk en asielzoekers

22 maart 2019

In 2015 is de werkgroep Kerk en Asielzoekers vanuit het Kerkplein Scherpenzeel opgericht. Doel van deze werkgroep is om namens de deelnemende kerken iets te kunnen betekenen voor statushouders die een huis in Scherpenzeel hebben gekregen, ofwel nieuwe dorpsgenoten.

Wanneer je de nieuwsberichten volgt zou je kunnen denken dat als asielzoekers maar eenmaal een verblijfsvergunning hebben, alles goed is gekomen. In de werkelijkheid begint het dan pas. Ga er maar aan staan: je komt te wonen in een plaats waar je vaak niemand kent, je de taal niet goed spreekt en je geen werk hebt. De cultuur en gewoontes zijn ook nog eens heel anders dan je gewend bent. In 2015 en 2016 kreeg Scherpenzeel met veel nieuwe inwoners te maken die veelal uit Syri kwamen. Wij zoeken mensen die in deze werkgroep vanuit onze gemeente mee willen denken. Zou u dit willen doen? Concreet houdt dit in het bijwonen van vergaderingen (eens in de 2/3 maanden) en het meedenken in het organiseren van activiteiten, zoals koffie-avonden of het koppelen van maatjes. Wij proberen namelijk op verschillende manieren iets te betekenen voor de statushouders. Hieronder een korte toelichting op de ontmoetingsbijeenkomsten, het multicultureel diner, het klusteam en een oproep voor een maatje;

Ontmoetingsbijeenkomsten
Als werkgroep vinden we het belangrijk dat er ontmoeting is tussen de zogeheten autochtone Scherpenzeelse bewoners en deze nieuwe Nederlanders. Om zo aan de statushouders te laten merken dat ze gezien worden. Onder het genot van een kopje koffie of thee met wat lekkers wordt een praatje gemaakt. De eerste twee jaar werden de bijeenkomsten zeer goed bezocht. Inmiddels merken we dat de integratie de goede kant op gaat want het wordt rustiger op deze avonden. De mensen zijn druk met werk, school en kennen inmiddels al de nodige mensen. Daarom beleggen we komend jaar nog twee ontmoetingsavonden in plaats van vier en wel op woensdag 8 mei en woensdag 11 september in de Huiskamer in de Breehoek.

Multicultureel diner: couscous en appelmoes
Op zaterdag 2 november is er voor de derde keer een multicultureel diner in Gebouw Philalethes. Samen eten is vooral voor mensen met een oosterse cultuur heel belangrijk en dat hebben we gemerkt. Grote schalen met eten, prachtig opgemaakt en heerlijk geurend worden op deze avond meegebracht. Niet alleen omdat de nieuwkomers het fijn vinden om samen de maaltijd te gebruiken maar ook omdat ze zo iets van hun cultuur en dankbaarheid kunnen delen. Schrijf deze avond vast in de agenda want de verhouding tussen nieuwkomers en Scherpenzelers zou nog wel iets beter kunnen.

Klusteam
Het klusteam is vooral in 2016 en 2017 aan het werk geweest om statushouders te helpen met het inrichten en klussen aan het huis. Hierbij ging het om mensen die dit zelf niet konden of niet de gereedschappen hiervoor hadden. In 2018 zijn er zo goed als geen nieuwe statushouders gekomen en het klusteam is dan ook niet meer in actie gekomen. Maar mocht het nodig zijn, dan is het team zo weer paraat.

Maatjes
In de afgelopen jaren zijn verschillende maatjes gekoppeld. Het gaat dan om statushouders die een specifieke vraag hadden. Veel statushouders wilden graag wat extra geholpen worden met de taal, andere zochten een sportmaatje of zochten iemand met wie ze konden praten over hun baby. Op dit moment zijn we nog op zoek naar een taalmaatje voor een hoger opgeleid echtpaar. Mocht u belangstelling hebben neem dan contact op met Karen van de Kleut, karenvandekleut@hotmail.com of Clara van Ravenhorst, info@boerenstee.nl


Terug naar het nieuwsoverzicht