Liturgie van de dienst op zondag 8 maart 2020 om 09:30 uur

In verband met de corona-crisis mogen er geen bezoekers bij de diensten zijn. U kunt de diensten te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. We proberen ook steeds vlak voor een dienst een Youtube-link beschikbaar te stellen om mee te kijken. Deze wordt hieronder bij de gegevens van de dienst gepubliceerd.

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Psalm 31 en Lukas 23:44-48

Derde lijdenszondag; kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

We zullen tijdens de lijdenszondagen stilstaan bij enkele Psalmen. De Psalmen spelen een grote rol in het lijden van onze Heiland. Denk alleen al aan het woord dat Christus uitriep aan het kruis: “Mijn God, Mijn God waarom verlaat U mij?” Een woord uit Psalm 22. Christus kende de Psalmen. En wanneer Hij een vers citeert uit een Psalm, dan klinkt de hele Psalm erin mee. Daarom is het mooi om met elkaar een aantal van die liederen te bespreken.

Zondagmorgen 8 maart lezen we Psalm 31. Daaruit komen de woorden die Christus sprak: “In Uw hand beveel ik Mijn geest.”

 • Aanvangslied Ps. 46:1
 • Votum en groet
 • Ps. 31:1, 2, 3 en 4
 • Wet
 • Lied 141:1
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: Psalm 31 en Lukas 23:44-48
 • Ps. 25:8, 9 en 10
 • Prediking
 • Ps. 31:16 en 17
 • Gebed en voorbede
 • Lied 515
 • Zegen

Voor thuis
Voor de collecte zijn de volgende mogelijkheden:

 • Overmaken via een eigen overboeking naar NL11 RABO 0372 4041 97 ten name van de Hervormde Gemeente Scherpenzeel onder vermelding van : collecte
 • Door te klikken op deze link
 • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR code te scannen
 • Via de laatste 2 opties komt u op een "samen goed doen" website van SKG uit die u via een paar vragen leidt naar een iDEAL betaling via de ING bank.
 • Bij alle opties geldt: graag één bedrag (voor de beide diensten en beide collecten) per gezin. Ook voor de eventuele extra "deur"collecte.

Op basis van historische cijfers zal het ontvangen bedrag worden verdeeld tussen de diaconie en de kerkrentmeesters.


Naar het overzicht van de kerkdiensten