Liturgie van de dienst op zondag 23 februari 2020 om 18:30 uur

In verband met de corona-crisis mogen er geen bezoekers bij de diensten zijn. U kunt de diensten te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. We proberen ook steeds vlak voor een dienst een Youtube-link beschikbaar te stellen om mee te kijken. Deze wordt hieronder bij de gegevens van de dienst gepubliceerd.

Voorganger: prof.dr. J. Hoek, Veenendaal

Lezing: Johannes 9; kerntekst vers 37,38. En Jezus zei tegen hem: Die u gezien hebt en Die met u spreekt, Die is het. En hij zei: Ik geloof, Heere! En hij aanbad Hem.

Eerste lijdenszondag; deurcollecte Marja en Margreet

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Gezang 255:1,2,5,6 (introÔtus)
 • Psalm 36:3
 • Psalm 119: 65
 • Psalm 43:3,4,5
 • Psalm 146: 3, 6
 • Gezang 228:3,4.

Voor thuis
Voor de collecte zijn de volgende mogelijkheden:

 • Overmaken via een eigen overboeking naar NL11 RABO 0372 4041 97 ten name van de Hervormde Gemeente Scherpenzeel onder vermelding van : collecte
 • Door te klikken op deze link
 • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR code te scannen
 • Via de laatste 2 opties komt u op een "samen goed doen" website van SKG uit die u via een paar vragen leidt naar een iDEAL betaling via de ING bank.
 • Bij alle opties geldt: graag één bedrag (voor de beide diensten en beide collecten) per gezin. Ook voor de eventuele extra "deur"collecte.

Op basis van historische cijfers zal het ontvangen bedrag worden verdeeld tussen de diaconie en de kerkrentmeesters.


Naar het overzicht van de kerkdiensten