Liturgie van de dienst op zondag 23 februari 2020 om 09:30 uur

In verband met de corona-crisis mogen er geen bezoekers bij de diensten zijn. U kunt de diensten te beluisteren via kerkdienstgemist.nl. We proberen ook steeds vlak voor een dienst een Youtube-link beschikbaar te stellen om mee te kijken. Deze wordt hieronder bij de gegevens van de dienst gepubliceerd.

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: 2 Petrus 1, 1-11

Eerste lijdenszondag; kinderbijbeluur; deurcollecte Marja en Margreet

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondagmorgen 23 februari luisteren naar wat Petrus schrijft in zijn tweede algemene zendbrief over de roeping van ons christenen (verzen 3-9). In dit gedeelte lezen we dat aan ons kostbare beloften zijn geschonken opdat wij deel zouden krijgen aan de Goddelijke natuur. De opdracht voor ons is dat we ons met alle inzet erop toeleggen dat deze gave vruchtbaar zal zijn in ons leven tot eer van God en tot welzijn van mensen om ons heen.

 • Psalm 25, 6
 • Psalm 17, 3 en 4
 • Psalm 143, 10
 • Lied 207
 • Lied 419
 • Psalm 108, 1

Voor thuis
Voor de collecte zijn de volgende mogelijkheden:

 • Overmaken via een eigen overboeking naar NL11 RABO 0372 4041 97 ten name van de Hervormde Gemeente Scherpenzeel onder vermelding van : collecte
 • Door te klikken op deze link
 • QR code digiaal collecterenDoor met uw telefoon de hiernaast staande QR code te scannen
 • Via de laatste 2 opties komt u op een "samen goed doen" website van SKG uit die u via een paar vragen leidt naar een iDEAL betaling via de ING bank.
 • Bij alle opties geldt: graag één bedrag (voor de beide diensten en beide collecten) per gezin. Ook voor de eventuele extra "deur"collecte.

Op basis van historische cijfers zal het ontvangen bedrag worden verdeeld tussen de diaconie en de kerkrentmeesters.


Naar het overzicht van de kerkdiensten