Liturgie van de dienst op zondag 29 september 2019 om 16:30 uur

Voorganger: ds. Bergshoeff & ds. Bogya, Satu Mare

Lezing: Efeze 4: 1-16

in Achthoek, deurcollecte voor de zending

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op deze zondag zal in de middagdienst de preek door ds. Bogya worden verzorgd. Uiteraard zal er een vertaler bij zijn, zodat u allemaal de preek zult kunnen volgen.

 • Aanvangslied Ps. 118:14
 • Votum en groet
 • Lied 432
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 31:17
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: Lukas 7:1-10
 • Ps. 62:4 en 5
 • Prediking
 • Lied 515
 • Gebed
 • Ps. 84:3, 4, 5 en 6
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten