Liturgie van de dienst op zondag 29 september 2019 om 08:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Efeze 4: 1-16

opening winterwerk, in Sionkerk, deurcollecte voor de zending

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondagmorgen 29 september staat de dienst in het teken van de start van het winterwerk. We luisteren naar wat Paulus zegt in Efeze 4: 1-16. In dit gedeelte wordt de gemeente van Jezus Christus vergeleken met een lichaam waar de gelovigen geroepen zijn gegeven om het goede voor elkaar te zoeken. In het onderwijs dat Paulus geeft, verlangt hij dat het lichaam groeit. Dat zegt hij ook met zoveel woorden in vers 16: Zo verkrijgt het lichaam zijn groei. Bij deze woorden willen we stilstaan in deze dienst.

  • Psalm 108, 1
  • Psalm 108, 2
  • Psalm 84, 1 en 6
  • Gezang 73
  • Nieuwtestamentisch vermaan uit Ef. 4, 17- 32
  • Gezang 207
  • Psalm 100

Naar het overzicht van de kerkdiensten