Liturgie van de dienst op zondag 25 augustus 2019 om 08:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Gen. 17:1-8 en Gal. 3:1-9

in Sionkerk, kinderbijbeluur, deurcollecte voor de zending

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Intochtslied Ps. 105:1
 • Votum en groet
 • Ps. 105:2, 3, 4 en 5
 • Wet
 • Ps. 40:4
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: Gen. 17:1-8 en Gal. 3:1-9
 • Gz. 451:1 en 2
 • Prediking
 • Ps. 16:4
 • Gebed en voorbede
 • Gz. 452:1, 2 en 5
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten