Liturgie van de dienst op zondag 30 juni 2019 om 16:30 uur

Voorganger: prop. P. van der Schee

Lezing: 2 Koningen 2 : 1-6; Lukas 9 : 51, 57-62

in Achthoek, deurcollecte

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

In het kader van zijn stage bij ds. Bergshoeff

 • Voorzang: Psalm 84 : 1, 3
 • Votum
 • Psalm 119 : 32, 33
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied 476 : 3
 • Gebed
 • Schriftlezing: 2 Koningen 2 : 1-6 en Lukas 9 : 51, 57-62
 • Collecte
 • Psalm 139 : 1, 14
 • Preek
 • Psalm 25 : 2, 6
 • Gebed
 • Lied 267:1 t/m 6
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten