College van kerkrentmeesters

Ouderling-kerkrentmeester:
L. Geijtenbeek
Hopeseweg 15
3927 CS Renswoude
tel. 06-29383786;
bgeijtenbeek@hervormdscherpenzeel.nl
Ouderling-kerkrentmeester (secretaris)
A. Gotink
Holevoetlaan 26e
3925 BZ Scherpenzeel
tel. 033-2778096;
AGotink@hervormdscherpenzeel.nl
Ouderling-kerkrentmeester (voorzitter)
W. van de Kleut
Berkhorst 24
3925 LN Scherpenzeel
tel. 033-2774084;
wvandekleut@hervormdscherpenzeel.nl
Kerkrentmeester:
R. van Bennekom
Ereprijslaan 21
3925 RW Scherpenzeel
tel. 033-2778650;
rvanbennekom@hervormdscherpenzeel.nl
Kerkrentmeester (penningmeester):
G. van de Geer
Rembrandtlaan 20
3925 VD Scherpenzeel
tel. 033-2773732
gvandegeer@hervormdscherpenzeel.nl